Jenis Dokumen

INDONESIAN LAW JOURNAL

10208-23081-1-SM.pdf

84

12

Reposisi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Tahun Penerbit

Bahasa

Sumber

Bidang Hukum

T.E.U Badan

Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang
NINIK ZAKIYAH NAMA ORANG PENGARANG UTAMA

Subjek

Kata Kunci
HAK CIPTA