Jenis Dokumen

INDONESIAN LAW JOURNAL

10211-23085-1-SM.pdf

78

14

Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama yang Dilakukan Secara Sepihak

Tahun Penerbit

Bahasa

Sumber

Bidang Hukum

T.E.U Badan

Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang
NUR SA'ADAH NAMA ORANG PENGARANG UTAMA

Subjek

Kata Kunci
PERKAWINAN